Oferta dla szkół

W imieniu Starostwa Powiatowego w Piasecznie serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w nowym, unikalnym projekcie skierowanym do uczniów, na temat niesienia pomocy wolontariackiej. Projekt będzie polegał na organizacji spotkań dla uczniów w formie informacyjnej oraz warsztatowej na terenie Państwa szkoły. Spotkania będą prowadzone przez koordynatorkę Bazy Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego Panią Edytę Banasiewicz, która na co dzień spotyka się z tematem potrzeb ludzi (dorosłych i dzieci) chorych, niepełnosprawnych, ludzi starszych, zagrożonych wykluczeniem. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem  warsztatów  jest  zapoznanie  uczestników  z  podstawami wolontariatu – przybliżenie wiedzy na temat istoty wolontariatu, wymagań stawianym wolontariuszom, ich praw i obowiązków oraz  miejsc, w których wolontariusze mogą działać  Przede wszystkim jednak poprzez warsztaty chcemy odkryć wspólnie z uczestnikami pokłady ich empatii, poruszyć zasoby młodych ludzi, którymi mogą dzielić się z innymi, pogłębić  świadomość o tym jak bardzo pozorne są różnice pomiędzy ludźmi, że znacznie więcej ludzi ze sobą łączy aniżeli dzieli. 

Przeczytaj także