Informacje dla wolontariuszy

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu, którym chce dzielić się z drugim człowiekiem bez względu na wiek, sprawność fizyczną oraz doświadczenie zawodowe.

Do projektu zapraszamy również:

  1. Studentów: rehabilitacji, psychologii, medycyny, prawa
  2. Firmy oraz przedsiębiorców

Komu i jak pomagamy?

Nasza pomoc dedykowana jest osobom niepełnosprawnym (dzieciom i dorosłym), opiekunom osób zależnych, osobom starszym, rodzinom wielodzietnym, osobą potrzebującym wsparcia i pomocy drugiego człowieka będących w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc dotyczy codziennych czynności, takich jak:

  • czytanie książek
  • zabawa
  • pomoc w odrabianiu lekcji
  • wyjście na spacer, zakupy, do kina czy teatru
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
  • wizyta u lekarza
  • czy po prostu wspólne spędzenie czasu wolnego.

Pomagamy również w znalezieniu wolontariuszy Fundacją i Stowarzyszeniom na potrzeby działań statutowych.

Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres mailowy wolontariat@piaseczno.pl, lub umówić się na spotkanie z koordynatorem wolontariatu.

Osoby niepełnoletnie

Wolontariuszem może zostać osoba od 13 roku życia. Wolontariat świadczony jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy wolontariuszem a podmiotem na rzecz, którego będzie działał.

W przypadku osób poniżej 16 lat umowę w ich imieniu może zawrzeć rodzic lub opiekun prawny.

Osoby powyżej 16 roku życia, mogą zawrzeć umowę samodzielnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda musi być w formie pisemnej.

Prosimy o własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego!
Skan należy odesłać na adres e-mail: wolontariat@piaseczno.pl lub dostarczyć oryginał formularza do:
Kancelaria Starostwo Powiatowe Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

Przeczytaj także