Informacje dla potrzebujących pomocy

Osoby potrzebujące pomocy wolontariuszy mogą zgłosić się do nas poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go na adres wolontariat@piaseczno.pl

Program dedykowany jest dla:

  • opiekunów osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących trochę wolnego czasu dla siebie
  • osób z niepełnosprawnością, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz towarzystwa drugiej osoby
  • osób starszych
  • dzieci potrzebujących pomocy w nauce
  • fundacji – stowarzyszeń
  • placówek opiekuńczych
  • schronisk dla zwierząt

Prosimy o własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego!
Skan należy odesłać na adres e-mail: wolontariat@piaseczno.pl lub dostarczyć oryginał formularza do:
Kancelaria Starostwo Powiatowe Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

Przeczytaj także