Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Instytucje poszukujące wolontariuszy

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl
Pomoc w pomalowaniu ścian dwóch oddziałów lub czterech Pracowni Terapeutycznych. 

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

 • Pomoc w organizacji imprez plenerowych, ognisk itp. na terenie DPS (wg harmonogramu imprez, 5 razy w roku, po 4-5 h)
 • prezentacja zawodów/pasji wolontariusza – spotkania z mieszkańcami DPS w ramach cyklu „Ciekawi ludzie, ciekawe zawody” (raz w miesiącu)
 • konserwacja/regulacja rowerów (wg potrzeb, pon.-pt. w godzinach 9-12 oraz 13-15)
 • spacery z osobami niepełnosprawnymi i osobami poruszającymi się na wózkoach inwalidzkich – po terenie placówki (pon.-pt. w godz. 9-12 oraz 13-17)
 • współpraca z firmami budowlanymi (malowanie barierek, ławek itp., odmalowywanie ścian/elewacji; budowa altanki mającej służyć za miejsce spoktań mieszkańców DPS + sponsoring materiałów; do uzgodnienia)
 • współpraca z firmami ogrodniczymi (sadzenie kwiatów i krzewów, przycinanie krzewów, pielęgnacja skalniaka; do uzgodnienia)
 • zajęcia plastyczne/artystyczne z uczestnikami terapii zajęciowej, prezentacja ciekawych technik pracy, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców (współpraca ze studentami i absolwentami kierunków pedagogika specjalna, animacja kultury, terapia zajęciowa itp.; pon-pt w godzinach 9-12 oraz 13-15)pomoc w porządkowaniu grobów zmarłych mieszkańców DPS na cmentarzu parafialnym oraz przygotowywaniu wiązanek na groby (październik)
 • czytanie książek mieszkańcom w bibliotece na terenie DPS w ramach cyklu „Środowe spotkanie z książką” (czas trwania 30-60 min, raz w miesiącu)

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

 • Pomoc podczas zajęć organizowanych dla podopiecznych przez WTZ
 • Malowanie pomieszczeń ośrodków
 • Montaż  mebli w ośrodkach
 • Drobne prace naprawcze – typu skręcanie sprzętów wykorzystywanych w czasie działań terapeutycznych
 • Pranie specjalnym odkurzaczem -krzeseł wykorzystywanych w czasie terapii i innych mebli wypoczynkowych
 • Prace porządkowe na terenie ośrodków
 • Drobne prace modernizacyjne – montaż półek i innych pomocy w ośrodkach

Środowiskowy Dom Samopomocy KSNAW Pęchery

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

 • Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • Aktywizacja psychospołeczna, tj. rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Domu
 • Integracja społeczna poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w środowisku lokalnym
 • Zapewnienie oparcia i samopomocy uczestnikom i ich rodzinom
 • Placówka chętnie przyjmie wolontariuszy chcące pracować z niepełnosprawnymi, również osoby mogące pomóc w technicznym funkcjonowaniu placówki (drobne naprawy, montaże).

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

 • Pomoc w nagłaśnianiu wydarzeń i dni otwartych w schronisku.
 • Pomoc w znalezieniu wolontariuszy.
 • Udostępnianie postów adopcyjnych zwierząt.
 • Pomoc m.in. godzinę tygodniowa między 8:00 a 16:00 do towarzystwa podczas terapii zajęciowej.

Domy Dzieci w Pęcherach

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

 • Dokupienie i zasadzenie: drzew, krzewów, kwiatów
 • Malowanie pokoi dzieci
 • Zapraszanie przez firmy starszej młodzieży do siebie w celu zapoznania się ze specyfikacją różnych stanowisk pracy.

Polska Akademia Nauk Dom Seniora

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

 • spędzanie czasu wolnego
 • wyjścia do kina, teatru
 • pomoc w zakupach
 • obsługa kawiarenki Domu Seniora
 • mycie okien – prace porządkowe w ogrodzie- prowadzenie animacji dla dzieci na Pikniku Rodzinnym 27 czerwca 2020 r.
 • wywołanie i oprawa zdjęć
 • ufundowanie ekspresu do kawy

Stowarzyszenie Kondycja

Kontakt: Piaseczno, tel. 608 320 626, e-mail: biuro@kondycja.com.pl

Szlachetna Paczka – Gmina Lesznowola

Kontakt: ul. Zimowa 31/22, 05-500 Nowa Iwiczna, tel. 514 635 889, e-mail: ewa.derbiszewska@wp.pl

Fundacja ARKA im. Józefa Wilkonia

Kontakt: tel. 508123996, e-mail: fundacjawilkonia@gmail.com

Fundacja DKMS

Kontakt: tel. 22 882 95 70, e-mail: justyna.kolaczek@dkms.pl

Stowarzyszenie GRADIAM

Kontakt: ul. Malinowa 7 tel. 510 236 861, e-mail: gradiam.stowarzyszenie@gmail.com

Fundacja Pomagam Potrzebującym

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

Pomoc osobom potrzebującym i ich rodzinom. Organizowanie akcji  inicjatyw kulturowych organizacji, grup i osób podzielających idee propagowania przez fundację wsparcie finansowe, promocja integracji europejskiej rozwój nauki, organizowanie wyjazdów.

Fundacja DoctorDog

Kontakt: wolontariat@piaseczno.pl

Pozyskiwanie wolontariuszy oraz psów do dogoterapii, poszukiwanie osób do pozyskiwania środków na cele statutowe fundacji, wspieranie fundacji w mediach społecznościowych, pomoc w organizowaniu spotkań. 

Przeczytaj także