Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

5 maj odbyło się pierwsze spotkanie Piaseczyńskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada ma na celu inspirowanie do:
– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
– realizacji praw osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena realizacji programów,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Kadencja rady trwa 4 lata, zależy nam aby były to lata owocne dla nas i naszych mieszkańców. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, psron@piaseczno.pl. Piszcie nam o tym co powinno zmienić się pod kontem osób z niepełnosprawnością w naszym powiecie. Pamiętajmy, że w jedności jest siła i razem możemy więcej.
Więcej o naszych działaniach znajdziecie na: https://www.facebook.com/Piaseczy%C5%84ska-Spo%C5%82eczna-Rada-ds-Os%C3%B3b-Niepe%C5%82nosprawnych-105816164466602/?epa=SEARCH_BOX

Przeczytaj także