Zasady ostrożności
Zasady ostrożności

Zasady ostrożności

Szanowni Państwo, Drodzy Bazowicze,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas niesienia pomocy podopiecznym oraz podczas przyjmowaniu pomocy naszych wolontariuszy.

Pamiętajmy, że każdy z nas może być bezobjawowym roznosicielem wirusa, którym może zarazić drugą osobę, w tym osoby najbardziej narażone: starsze, chore, mniej odporne.

Dlatego w tym trudnym czasie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez:

  • Ograniczenie spotkań towarzyskich – rozmowa i obecność drugiego człowieka jest bardzo ważna, dlatego spotkania proponujemy zastąpić rozmowami telefonicznymi lub spotkaniami online.
  • Podczas zaopatrzenia podopiecznych w zakupy czy leki oraz podczas ich odbierania, ograniczmy kontakt do minimum. Pamiętajmy o zakładaniu rękawiczek, maseczek oraz zachowaniu odpowiedniej odległości.
  • Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych przy osobach niesamodzielnych, należy pamiętać o dezynfekowaniu rąk oraz noszeniu rękawiczek i maseczek.
  • Jeśli zauważycie u siebie objawy złego samopoczucia, gorączkę, kaszel, katar, zrezygnujcie na ten czas ze spotkań z innymi osobami, informując je o tym.
  • W sytuacji podejrzenia u siebie wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590.

Nie chcemy ograniczać Waszych potrzeb i relacji Wolontariusz – Podopieczny.

Wiemy, że czasami pomoc jest konieczna, ale pamiętajcie o zachowaniu ostrożności i rozsądku.

Tylko nasza odpowiedzialna postawa pozwoli uniknąć rozprzestrzeniania się epidemii.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Sylwia Wolny

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Edyta Banasiewicz

Koordynatorka Bazy Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Przeczytaj także